gadanie
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
gadanie
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku polskim:
gadać
czasownik, aspekt niedokonany
gadać bzdury
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
gadanie
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku polskim:
gadać
czasownik, aspekt dokonany
gadać
czasownik, aspekt niedokonany
Słownik języka polskiego
Zobacz „gadanie” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich