förderung

Słownik niemiecko-polski PWN

Forderung Wymowa f
żądanie n, roszczenie n, pretensja f
Forderungen stellen wysuwać żądania
an Forderungen festhalten obstawać przy żądaniach
praw wierzytelność f
Forderung vor Gericht wezwanie do sądu
Förderung Wymowa f
awansowanie n
górn wydobycie n
handl aktywizacja, promocja f
Förderung des Handels 〈des Außenhandels〉 popieranie handlu 〈zagranicznego〉
Demonstrant Wymowa m demonstrant m
die Polizei war gegen die Demonstranten vorgegangen policja wystąpiła przeciwko demonstrantom
den Forderungen der Demonstranten nachkommen przychylić się do żądań demonstrantów
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Forderung
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku :
Forderung
rzeczownik, rodzaj żeński
Forderung-
czasownik
Słownik języka polskiego
Zobacz „förderung” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich