explain
Słownik języka polskiego
Zobacz „explain” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich