estimated time of arrival

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Estimated Time of Arrival
(Przewidywany czas przybycia)

Estimated time of
arrival
Estimated Time of Arrival
(Przewidywany czas przybycia)

Estimated time of
arrival

Estimated Time of Arrival
(przewidywany czas przybycia)

Estimated time of
arrival
Estimated Time of Arrival
(przewidywany czas przybycia)

Estimated time of
arrival

ETA
Estimated time of arrival
(przewidywany czas przybycia)

ETA
Estimated time of
arrival
ETA
Estimated time of arrival
(przewidywany czas przybycia)

ETA
Estimated time of
arrival


Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...destination aerodrome if the latest available meteorological information indicates that, at the
estimated time of arrival
, the weather conditions at the destination or at least one destination alt

...na lotnisku docelowym lub przynajmniej jednym lotnisku zapasowym dla lotniska docelowego będą w
przewidywanym czasie przylotu
spełniać lub przewyższać stosowne minima operacyjne lotniska.
The pilot-in-command shall only commence or continue an IFR flight towards the planned destination aerodrome if the latest available meteorological information indicates that, at the
estimated time of arrival
, the weather conditions at the destination or at least one destination alternate aerodrome are at or above the applicable aerodrome operating minima.

Pilot dowódca rozpoczyna lub kontynuuje lot IFR do zaplanowanego lotniska docelowego, wyłącznie jeżeli najświeższe dostępne informacje meteorologiczne wskazują, że warunki pogodowe na lotnisku docelowym lub przynajmniej jednym lotnisku zapasowym dla lotniska docelowego będą w
przewidywanym czasie przylotu
spełniać lub przewyższać stosowne minima operacyjne lotniska.

...aerodrome indicate that during a period commencing one hour before and ending one hour after the
estimated time of arrival
, the weather conditions will be below the applicable planning minima; or

...na to, że – w okresie rozpoczynającym się jedną godzinę przed i kończącym jedną godzinę po
przewidywanym czasie lądowania
– warunki meteorologiczne będą poniżej obowiązujących minimów planowa
the appropriate weather reports and/or forecasts for the destination aerodrome indicate that during a period commencing one hour before and ending one hour after the
estimated time of arrival
, the weather conditions will be below the applicable planning minima; or

odpowiednie komunikaty lub prognozy meteorologiczne dla lotniska docelowego wskazują na to, że – w okresie rozpoczynającym się jedną godzinę przed i kończącym jedną godzinę po
przewidywanym czasie lądowania
– warunki meteorologiczne będą poniżej obowiązujących minimów planowania; lub

...thereof, indicate that during a period commencing 1 hour before and ending 1 hour after the
estimated time of arrival
, the weather conditions will be below the applicable planning minima; or

...wskazują na to, że w okresie rozpoczynającym się jedną godzinę przed i kończącym jedną godzinę po
przewidywanym czasie lądowania
warunki meteorologiczne będą poniżej obowiązujących minimów dla...
The appropriate weather reports or forecasts for the destination, or any combination thereof, indicate that during a period commencing 1 hour before and ending 1 hour after the
estimated time of arrival
, the weather conditions will be below the applicable planning minima; or

odpowiednie komunikaty lub prognozy meteorologiczne dla lotniska docelowego lub dowolne ich połączenie wskazują na to, że w okresie rozpoczynającym się jedną godzinę przed i kończącym jedną godzinę po
przewidywanym czasie lądowania
warunki meteorologiczne będą poniżej obowiązujących minimów dla planowania; lub


Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

ETA, e.t.a. (estimated time of arrival) – przewidywany/przypuszczalny czas przybycia (np. przylotu samolotu)
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
timen
czasownik
Słownik języka polskiego
Zobacz „estimated time of arrival” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich