efekt
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
efekt
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
efekt
przymiotnik, uninfl
efekt aerozolowy
Słownik języka polskiego
Zobacz „efekt” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich