dysputować
Translatica, kierunek polsko-angielski
dysputować czasownik, aspekt niedokonany;
dispute;
debate celownik;
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
dysputować czasownik, aspekt niedokonany;
disputieren celownik;

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich