dyżurny

Słownik polsko-angielski PWN

dyżurny
1 przym.
lekarz dyżurny the doctor on call
dyżurna pielęgniarka duty nurse
oficer dyżurny duty officer
2 m. SZK monitor
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
dyżurny
przymiotnik
Podobne hasła w języku polskim:
dyżurny
rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy
dyżurny dowcip
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
dyżurny
przymiotnik
Podobne hasła w języku polskim:
dyżurny
rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy
dyżurny
przymiotnik

Słownik polsko-rosyjski PWN

dyżurny дежурный
dyżurny ruchu дежурный по станции

Przydatne zwroty

You must report to the duty sergeant on arrival.
Natychmiast po przybyciu masz się zgłosić do dyżurnego podoficera.

You will report to the duty sergeant on arrival.
Natychmiast po przybyciu masz się zgłosić do dyżurnego podoficera.

Słownik języka polskiego
Zobacz „dyżurny” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich