dyżurny

Słownik polsko-angielski PWN

dyżurny
1 przym.
lekarz dyżurny the doctor on call
dyżurna pielęgniarka duty nurse
oficer dyżurny duty officer
2 m. SZK monitor
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
dyżurny
przymiotnik
Podobne hasła w języku polskim:
dyżurny
rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy
dyżurny dowcip

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Zapewnia się całodobowy kontakt z
dyżurną
jednostką koordynacyjną za pośrednictwem działającego przy Eurojuście punktu kontaktowego tej jednostki.

The
OCC
shall be contactable, through a single
OCC
contact point at Eurojust,
on
a 24-hour/7-day basis.
Zapewnia się całodobowy kontakt z
dyżurną
jednostką koordynacyjną za pośrednictwem działającego przy Eurojuście punktu kontaktowego tej jednostki.

The
OCC
shall be contactable, through a single
OCC
contact point at Eurojust,
on
a 24-hour/7-day basis.

W celu realizacji swoich zadań w przypadkach niecierpiących zwłoki Eurojust ustanawia
dyżurną
jednostkę koordynacyjną, która w każdym momencie jest w stanie przyjmować i rozpatrywać skierowane do...

In order to fulfil its tasks in urgent cases, Eurojust shall put in place an
On-Call
Coordination (
OCC
) able to receive and process at all times requests referred to it.
W celu realizacji swoich zadań w przypadkach niecierpiących zwłoki Eurojust ustanawia
dyżurną
jednostkę koordynacyjną, która w każdym momencie jest w stanie przyjmować i rozpatrywać skierowane do niej wnioski.

In order to fulfil its tasks in urgent cases, Eurojust shall put in place an
On-Call
Coordination (
OCC
) able to receive and process at all times requests referred to it.

...właściwe władze występujące z wnioskiem lub właściwe władze wydające decyzję mogą przekazać je
dyżurnej
jednostce koordynacyjnej.

...in one or more Member States, the requesting or issuing competent authority may forward it to the
OCC
.
Jeżeli w przypadkach niecierpiacych zwłoki wniosek lub decyzja dotyczące współpracy sądowej, w tym także dotyczące instrumentów służących wdrożeniu zasady wzajemnego uznawania, muszą zostać wykonane w co najmniej jednym państwie członkowskim, właściwe władze występujące z wnioskiem lub właściwe władze wydające decyzję mogą przekazać je
dyżurnej
jednostce koordynacyjnej.

When in urgent cases a request for, or a decision on, judicial cooperation, including regarding instruments giving effect to the principle of mutual recognition, needs to be executed in one or more Member States, the requesting or issuing competent authority may forward it to the
OCC
.


 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
dyżurny
przymiotnik
Podobne hasła w języku polskim:
dyżurny
rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy
dyżurny
przymiotnik

Słownik polsko-rosyjski PWN

dyżurny дежурный
dyżurny ruchu дежурный по станции

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...has requested an amendment to the content of training for the profession of train dispatcher (‘
dyżurny
ruchu’), a profession which is already included in Annex II to Directive 2005/36/EC.

Polska zwróciła się o zmianę zakresu szkolenia dotyczącego zawodu „
dyżurny
ruchu”, który to zawód jest już uwzględniony w załączniku II do dyrektywy 2005/36/WE.
Poland has requested an amendment to the content of training for the profession of train dispatcher (‘
dyżurny
ruchu’), a profession which is already included in Annex II to Directive 2005/36/EC.

Polska zwróciła się o zmianę zakresu szkolenia dotyczącego zawodu „
dyżurny
ruchu”, który to zawód jest już uwzględniony w załączniku II do dyrektywy 2005/36/WE.

train dispatcher (
dyżurny
ruchu),

dyżurny
ruchu,
train dispatcher (
dyżurny
ruchu),

dyżurny
ruchu,

train dispatcher (
dyżurny
ruchu),

dyżurny
ruchu,
train dispatcher (
dyżurny
ruchu),

dyżurny
ruchu,

Przydatne zwroty

You must report to the duty sergeant on arrival.
Natychmiast po przybyciu masz się zgłosić do dyżurnego podoficera.

You will report to the duty sergeant on arrival.
Natychmiast po przybyciu masz się zgłosić do dyżurnego podoficera.

Słownik języka polskiego
Zobacz „dyżurny” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich