draft
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
draft
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
pre-draft

Słownik angielsko-polski PWN

draft [drɑːft Wymowa]
1 rz. brudnopis; szkic; projekt; BrE FIN przelew
2 cz. pch. sporządzać szkic
draught [drɑːft Wymowa], AmE draft [dræft Wymowa] rz. przeciąg

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

BD. (bank draft, banker’s draft) – trata bankowa
D/D:
a) (demand draft) – trata płatna za okazaniem
b) (documentary draft) – trata dokumentowa
D.C.O. (draft collection only) – trata tylko do inkasa
dft (draft) – trata, projekt
dft/a (draft attached) – trata załączona
DOP/SD (documents on payments of sight draft) – dokumenty płatnicze traty płatnej a vista
ED:
a) (Equipment Department) – (wy)dział zaopatrzenia
b) (exposure draft) – rozwiązanie, opcja
SD, S/D, St. Dft (sight draft) – trata płatna za okazaniem
SDBL (sight draft, bill of lading attached) – trata płatna za okazaniem z dołączonym konosamentem
SDDA (sight draft, documents attached) – trata płatna za okazaniem z dołączonymi dokumentami
Słownik języka polskiego
Zobacz „draft” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich