dostęp
Słownik polsko-angielski PWN
dostęp m. access
INFORM kod/kontrola dostępu access code/monitored access
Translatica, kierunek polsko-angielski
dostęp rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
access;
approach;
admission;
entrance;
accession;
avenue;
access;
dostęp czytelników rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → access of readers
dostęp detaliczny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → retail access

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „dostęp” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Słownik polsko-niemiecki PWN
dostęp m Zutritt, Zugang m
dostęp do środków przekazu 〈do morza〉 Zugang zu den Medien 〈zum Meer〉
mieć dostęp 〈wstęp〉 do 〈na teren〉 czegoś Zutritt zu etw haben
handl zapewnić dostęp na rynek naszym produktom Zugang fur unsere Produkte auf den Markt sichern
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
dostęp rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
nahen;
dostęp rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Zugang;
Zutritt;
Zugriff;
Eingang;
Eintritt;
Einlass;
dostęp awaryjny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Słownik polsko-włoski PWN
dostęp m accesso m
Słownik polsko-rosyjski PWN
dostęp доступ
Translatica, kierunek angielsko-polski

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich