dog
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
dog
rzeczownik, rodzaj męski, męski zwierzęcy
Podobne hasła w języku polskim:
Dog argentyński
dog niemiecki
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
dog
rzeczownik, rodzaj męski, męski zwierzęcy
Podobne hasła w języku polskim:
hot dog

Słownik angielsko-polski PWN

dog [dɒg Wymowa] rz. pies
beware [bɪˈweərWymowa] cz. npch. strzec się
‘beware of the dog!’ „uwaga! zły pies”
little [ˈlɪtl Wymowa]
1 przym. mały
a little bird/dog ptaszek/piesek
little brother młodszy brat; braciszek
2 zaim. mało;
a little trochę
3 przysł. mało, niewiele
as little as possible jak najmniej
mad [mæd Wymowa] przym. MED obłąkany; pot. szalony
a mad dog wściekły pies
to go mad oszaleć, zwariować pot.
to be mad at sb być wściekłym na kogoś pot.
tease [tiːz Wymowa] cz. pch.
to tease sb przekomarzać się z kimś; dokuczać komuś
to tease a dog drażnić psa
walk [wɔːk Wymowa]
1 cz. pch. (odległość) przejść
to walk the dog wyprowadzać psa na spacer
2 cz. npch. iść, chodzić; spacerować
let’s walk chodźmy piechotą
3 rz. spacer; chód
walk out cz. npch. wychodzić; (mąż, żona) odchodzić
to walk out on sb rzucić kogoś

Słownik niemiecko-polski PWN

Würstchen Wymowa n parówka, kiełbaska f
ein heißes Würstchen mit Ketchup 〈Hot dog〉 gorąca parówka z keczupem 〈hot dog〉

Materiały gramatyczne

To fight like cat and dog.
Drzeć z sobą koty, żyć jak pies z kotem.

Przydatne zwroty

To fight like cat and dog.
Drzeć z sobą koty, żyć jak pies z kotem.
Słownik języka polskiego
Zobacz „dog” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich