daremny
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
daremny
przymiotnik
Podobne hasła w języku polskim:
daremny
przymiotnik
daremny gest
Słownik języka polskiego
Zobacz „daremny” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich