dalszy

Materiały gramatyczne

To throw good money after bad.
Niepotrzebnie narażać się na dalsze straty.
Słownik języka polskiego
Zobacz „dalszy” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich