co to za

Słownik polsko-angielski PWN

po przyim. (później) after; (na powierzchni) on; (wzdłuż) along; (cel) for
po godzinie an hour later
po południu in the afternoon
pięć po czwartej five past four
po drugiej stronie ulicy on the other side of the street
po szyję up to the neck
jeden po drugim one after another
krok po kroku step by step
poznać kogoś po głosie to recognize sb by their voice
po co? what for?
po co ci to? what do you need that for?
po 20 złotych za sztukę (at) 20 zlotys each
po ile te pomidory? how much are these tomatoes?
jeden licz. one
jedna pani some lady
pot. co to za jedna? who’s that?; who’s she? pot.
o przyim. (wskazujące na temat) about, of; (wskazujące na cel) for; (z określeniami czasu) at; (z określeniami ilości, liczby) by
o czym jest ten film? what’s the film about?
o dwa numery za duży two sizes too big

Translatica, kierunek polsko-angielski

Słownik polsko-niemiecki PWN

za
hinter
za szafą hinter dem Schrank
tuż za rogiem gleich um die Ecke
za granicą im Ausland
wyjechać za granicę ins Ausland fahren
(w zamian) für
za 2 zł für 2 Zloty
za pobraniem gegen Nachnahme
(kiedy) in
za 5 minut in fünf Minuten
od dziś za tydzień heute in acht Tagen
za nic um nichts
za mało zu wenig
za to dafür
co za ...? was für...?
co za radość! welch eine Freude!

Słownik polsko-włoski PWN

co
1. pron che, che cosa
co?, co takiego? che cosa?
co ci jest? che hai?
co ty mówisz/robisz! ma che dici/fai!
no i co?, i co dalej? e allora?
na/po co ci to? a che ti serve?
2. part
ogni
co dwa dni ogni due giorni
pot (w wykrzyknikach) che
co za typ! che tipo!

Słownik polsko-rosyjski PWN

mieć
1 (posiadać: o przedmiotach fizycznych, przenośnie o osobach, o dolegliwościach) быть у кого-н.
mam pieniądze у меня есть деньги
on ma katar у него насморк
2 (mieć ileś lat) быть кому-н.
miała 30 lat ей было 30 лет
3 (charakteryzować się określoną wielkością, rozmiarami) быть ростом, высотой itp. в столько-то метров itp.
ten pałac ma 230 metrów wysokości этот дворец высотой в 230 метров
4 (charakteryzować się czymś: w wyrażeniach o znacz. abstrakcyjnym) иметь
mieć zastosowanie иметь применение
to nie ma znaczenia это не имеет значения
5 (uważać za jakiegoś) считать каким-н.
ma go za geniusza он считает его гением
jak się masz как поживаешь
ma
1 (powinien) должен
macie tam pojechać вы должны туда поехать
2 (w pytaniach o czynność, którą trzeba wykonać)nie tłumaczy się
co mamy robić? что нам делать?
3 (ma coś do zrobienia) надо кому-н.
mam do napisania artykuł мне надо написать статью
mamy (jest)nie tłumaczy się
dzisiaj mamy sobotę сегодня суббота
masz (weź) на / возьми;
mieć się (czuć się) чувствовать [-уст-] себя
nie ma (ktoś nie ma czegoś) у кого-н. нет чего-н.
nie mamy dolarów у нас нет долларов
nie ma co нечего
nie ma gdzie негде
nie ma kiedy некогда
nie ma po co незачем
chwila
1 минута
2 (moment, pora) момент
chwilami (niekiedy) иногда;
co chwila поминутно
od chwili, gdy с тех пор, как
od tej chwili (odtąd) с этих пор
po chwili минуту спустя;
przed chwilą (dopiero со) только что
za chwilę (zaraz) сейчас
dzień
1 день
2 (w datach) число
dzisiaj jest dzień piąty maja сегодня пятое число мая
co do dnia день в день
co któryś dzień, co ileś dni каждые ... дня / каждые ... дней
dnia, w dniu в день
poprzedniego dnia в предыдущий день
dzień dobry
1 здравствуйте [-аст-]
2 (do kogoś per ty) здравствуй [-аст-]
3 (zwrot używany tylko w dzień) добрый день
4 (zwrot używany tylko rano) доброе утро
dzień powszedni будни lm, будничный день / будний день
przez dzień (cos zrobić) за день
w dniach (w tych, którychś dniach, w dniach czegoś, np. triumfu) в дни
w tych dniach на днях
w dzień, przez dzień (a nie nocą) днём
z dnia (list, zarządzenie, gazeta itp.) от числа;
z dniem (którymś, któregoś miesiąca) с числа;
za dnia засветло
z dnia na dzień (w jeden dzień) в один день

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich