co do
Słownik polsko-angielski PWN
do przyim. (w kierunku) to; (do środka) in, into; (z określeniami czasu) till, until; (do określonej granicy) up to; (o wysokości) down to, up to; (przeznaczenie) for
do czego to jest? what is it for?
miłość do kogoś love for sb
Translatica, kierunek polsko-angielski
błąd co do faktu rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → error of fact
błąd co do prawa rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → of law
piąty co do wielkości rzeczownik, rodzaj żeński, liczba mnoga; → fifth-largest

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „co do” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Słownik polsko-niemiecki PWN
co
was
co porabiasz? was treibst du?
co nowego? was gibt’s Neues?
co godzinę jede Stunde
co za... was für (ein)...
o co chodzi? worum geht es?
(coś) was, etwas
jest co do zjedzenia? gibt es was zu essen?
Słownik polsko-włoski PWN
chodzić v
(poruszać się) camminare
chodzić o kulach camminare con le stampelle
(dokądś) andare
chodzić do szkoły andare a scuola
chodzić na kurs frequentare un corso
(bez celu) girare, passeggiare
chodzić po mieście girare per la città
(o komunikacji) circolare, viaggiare
autobus chodzi co 10 minut l’autobus passa ogni 10 minuti
(funkcjonować) funzionare, andare
pot chodzić z kimś stare con qu
przen (nieosobowo)chodzi o życie ne va della vita
jeśli o mnie chodzi per quanto mi riguarda
o co chodzi? di che si tratta?
konieczny adj necessario, indispensabile
to, co konieczne do... l’occorrente/l’indispensabile per...
służyć v
servire (komuś – qu)
służyć w wojsku fare il servizio militare
służyć do czegoś servire a qc
(być korzystnym) giovare, fare bene (na zdrowie – alla salute)
czym mogę służyć? (w sklepie) mi dica
Słownik polsko-rosyjski PWN
co
1 что
2 (przy oznaczaniu powtarzalności) каждый
co tydzień каждую неделю
3 (przy oznaczaniu równych odstępów) через (каждые)
co pięć godzin через (каждые) пять часов
4 (w znacz. „,jak to?”) как
co, nie dał? как, он не дал?
co do (w odniesieniu do) относительно
czemu (dlaczego) почему
Translatica, kierunek angielsko-polski
co do rzeczownik; → regulator

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „co do” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich