cel
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
cel
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
cela
rzeczownik, rodzaj żeński
cela gumowa
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
cel
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
cel
przymiotnik
cel
czasownik
CEL
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy, uninfl
cela
rzeczownik, rodzaj żeński
celem sam w sobie
celu she odkażenie
cela badawcza
cela bita
cela boczna

Materiały gramatyczne

cel
cel uświęca środki
the end justifies the means

His object is to build a factory here.
Jego celem jest zbudowanie tu fabryki.

My sole aim is to better the workers’ lot.
Jedynym moim celem jest poprawa sytuacji robotników.

Słownik języka polskiego
Zobacz „cel” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich