cash on delivery

Słownik angielsko-polski PWN

delivery [dɪˈlɪvərɪ Wymowa] rz. dostawa; MED poród
cash on delivery płatne gotówką przy odbiorze

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

c.o.d., COD, C.O.D.:
a) (cash on delivery) – (płatne) gotówką przy odbiorze dostawy (klauzula płatności)
b) (collect on delivery) – inkaso przy dostawie; za pobraniem
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Cash
rzeczownik, rodzaj nijaki, liczba pojedyncza
Słownik języka polskiego
Zobacz „cash on delivery” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich