było nie było

Słownik polsko-angielski PWN

być
1 cz. to be
być w pracy/szkole to be at work/at school
będę w domu o piątej I’ll be home at five
w pokoju nikogo nie było there was no one in the room
„skąd jesteś?” – „(jestem) z Polski” ‘where are you from?’ – ‘(I’m) from Poland’
„jestem!” (przy odczytywaniu listy) ‘here!’, ‘present!’
co ci jest? what’s the matter with you?
nic mu nie będzie he’ll be fine
2 cz. posiłk. to be
być Polakiem/nauczycielem to be Polish/to be a teacher
artykuł jest dobrze napisany the article is well written; (w czasie przyszłym złożonym) shall, will
będzie pamiętał he will remember
winien
1 przym. winny2
2 cz. książk. (mieć obowiązek) should
winien jej okazać więcej szacunku he should show her more respect

Słownik polsko-niemiecki PWN

nie
nein
(z czasownikiem itd.) nicht
(z rzeczownikiem) kein
nie mam ochoty ich habe keine Lust
nie do opisania unbeschreiblich
czemu (by) nie! warum (denn) nicht!
powinien:
on powinien er soll(te)

Słownik polsko-włoski PWN

nie adv
(w połączeniu z czasownikiem) non
nie podoba mi się non mi piace
nie przyjdę non vengo
nie ma nikogo non c’è nessuno
(jako równoważnik zdania) no
dziękuję, nie grazie, no
nie, nie przyjdę no, non vengo
tak, czy nie? sì o no?
chyba nie penso di no
czemu nie? perché no?
absolutnie nie assolutamente no, per niente, niente affatto
(w pytaniu)nie?, czy nie? no?
to było ładne przyjęcie, czyż nie? è stata una bella festa, no?
ależ nie! (niente) affatto
ich
1. pron pers
(w odniesieniu do formy męskiej) (z czasownikiem wymagającym dopełnienia bliższego) li
zaproszę ich li inviterò
przyślij ich do mnie mandali da me
(z czasownikiem wymagającym dopełnienia dalszego) gli
zapytaj ich chiedigli
(w formie mocnej) loro
zaproszę ich, nie was inviterò loro, non voi
2. pron pers
(w odniesieniu do formy żeńskiej) le
znasz te kobiety? – nie znam ich conosci queste donne? non le conosco
potrzebuję ich (o ludziach) ho bisogno di loro
(o rzeczach) ne ho bisogno
3. adj poss loro
ich zeszyt il loro quaderno
ich bracia i loro fratelli
4. pron poss il/la/i/le loro
moi i ich rodzice i miei genitori e i loro
tamten jest ich il loro è quello lì
jej
1. pron pers
a. (w odniesieniu do osoby) (jako dopełnienie bliższe) la
nie zaproszę jej non la inviterò
(jako dopełnienie dalsze) le
dał jej prezent le ha dato un regalo
(jako forma mocna) a lei
dałem to jej l’ho dato a lei
powiedz to jej dillo a lei
b. (w odniesieniu do rzeczy) lo, la
twoja książka? nie mam/nie potrzebuję jej il tuo libro? non ce l’ho/non ne ho bisogno
2. adj poss
suo, sua
jej zeszyt il suo quaderno
jej rodzina la sua famiglia, i suoi
(bez rodzajnika)
jej matka/córka sua madre/figlia
jej ojciec/syn/mąż suo padre/figlio/marito
3. pron poss il suo, la sua
tamten jest jej il suo è quello lì
jego
1. pron pers lui
zaproszę jego, nie ciebie inviterò lui, non te
2. adj poss
suo, sua
jego zeszyt il suo quaderno
jego rodzina la sua famiglia, i suoi
(bez rodzajnika)
jego matka/córka sua madre/figlia
jego ojciec/syn suo padre/figlio
3. pron poss il suo, la sua
tamten jest jego il suo è quello lì

Słownik polsko-rosyjski PWN

nic ничто
bez niczego (bez trudności, zabiegów, formalności itp.) запросто
być do niczego никуда не годиться
do niczego ни к чему;
na nic ни к чему;
nic a nic ровным счётом ничего;
nic innego, jak не что иное, как
nie było nic (do zrobienia itp.) нечего было сделать
ktoś nie ma nic (do zrobienia itp.) кому-н. нечего сделать
nie mieć nic do rzeczy не иметь никакого отношения к делу
czuć
1 чувствовать [-уст-]
2 (odczuwać dotyk itp.) ощущать
czuć jest, czuć (pachnie czymś, coś) пахнет чем-н.;
czuć było (pachniało) пахло
czuć się чувствовать себя;
czuć się jak u siebie w domu чувствовать себя как дома
nie czuć się na siłach быть не в силах
móc мочь
będzie mógł, będzie mogła сможет
może (być może) может быть
może jakiś, jakoś, kiedyś, gdzieś, a może (być może: charakterystyka z brakiem pewności, jakie określenie wybrać) то ли ... то ли ...
mógłby (zrobić coś: w znacz. „dobrze byłoby, gdyby zrobił”) бы сделал, прочитал itp. (tylko formy czasu przeszłego!)
mogłabyś to zapamiętać ты бы запомнила это
nie mogę narzekać (nie jest źle) не могу пожаловаться
ktoś nie może zasnąć кому-н. не спится
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich