besorgt

Słownik niemiecko-polski PWN

besorgt Wymowa stroskany, zaniepokojony
besorgen Wymowa
załatwić
(Arbeit) wykonywać
(Brot) za/kupić
eine Theaterkarte besorgen postarać się o bilet do teatru
Schwarzmarkt Wymowa m czarny rynek
sich etw auf dem Schwarzmarkt besorgen kupić coś na czarnym rynku
Visum Wymowa n wiza f
ein Visum erteilen udzielić wizy
sich ein Visum besorgen postarać się o wizę
Vorverkauf Wymowa m przedsprzedaż f
sich Theaterkarten 〈Fahrkarten〉 im Vorverkauf besorgen kupić w przedsprzedaży bilety do teatru 〈bilety na przejazd〉
Słownik języka polskiego
Zobacz „besorgt” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich