bei

Słownik niemiecko-polski PWN

bei Wymowa
koło, pod, przy, u
(dicht) bei der Post (tuż) koło poczty
bei Tisch przy stole
bei uns u nas
(wann) podczas, o, przy, w, za
bei Sonnenaufgang o wschodzie słońca
bei Gelegenheit przy okazji
bei Nacht w nocy
bei Tag za dnia;
przen bei Wasser und Brot sitzen siedzieć o chlebie i wodzie (w areszcie)
Bank2 Wymowa f bank m
eine Bank gründen założyć bank
ein Konto bei einer Bank eröffnen 〈besitzen〉 otworzyć 〈posiadać〉 konto w banku
Geld bei der Bank abheben podjąć pieniądze z banku
verweilen Wymowa bawić, przebywać,
bei j-m 〈in einer Stadt〉 verweilen bawić u kogoś 〈przebywać w jakimś mieście〉
sich bei j-m verweilen zasiedzieć się u kogoś
Abbitte Wymowa f :
bei j-m Abbitte tun przepraszać kogoś
absteigen* Wymowa (vom Auto) (s) wysiadać
er ist im Hotel 〈bei mir〉 abgestiegen zatrzymał się w hotelu 〈u mnie〉
Anbruch Wymowa m :
bei Anbruch des Tages 〈der Nacht〉 o świcie 〈zmroku〉
Anlage Wymowa f
(Park) park, zieleniec m
(Plan) układ m
techn urządzenie n, instalacja f
(Beilage) załącznik m
unsere Preisliste 〈die Rechnung〉 legen wir Ihnen als Anlage bei w załączeniu przysyłamy Panom nasz cennik 〈rachunek〉
anwesend Wymowa obecny
bei einer Feier anwesend sein być (obecnym) na uroczystości
anzeigen Wymowa ogłaszać, zawiadamiać
etw in der Zeitung anzeigen ogłosić coś w gazecie
j-n bei der Polizei anzeigen za/denuncjować kogoś na policji
das Thermometer zeigt 40 Grad unter 0 an termometr wskazuje 40 stopni poniżej zera
Auktion Wymowa f
licytacja, aukcja f
przetarg publiczny
bei einer Auktion kaufen kupić na aukcji
Ausbruch Wymowa m
(des Zorns, einer Epidemie) wybuch m
bei Ausbruch des Krieges (wraz) z wybuchem wojny
(aus dem Gefängnis) ucieczka f
Bedarf Wymowa m zapotrzebowanie n (an etw (D) na coś)
den Bedarf decken pokrywać zapotrzebowanie
nach Bedarf w miarę potrzeby
bei Bedarf w razie potrzeby
beliebt Wymowa ulubiony, lubiany
ein beliebter Schauspieler 〈Liedersänger〉 ulubiony aktor 〈piosenkarz〉
bei allen beliebt lubiany przez wszystkich
Brauch Wymowa m zwyczaj, obyczaj m
das ist bei uns so Brauch taki jest u nas zwyczaj
Einlage Wymowa f wkład m (bankowy)
Einlagen bei der Sparkasse wkłady oszczędnościowe
einquartieren Wymowa zakwaterować, ulokować
sich bei j-m einquartieren zakwaterować się u kogoś
eintreffen* Wymowa (s) przyby(wa)ć, nadchodzić
bei j-m eintreffen przybyć do kogoś
Gelegenheit Wymowa f sposobność, okazja f
bei dieser Gelegenheit przy okazji
die Gelegenheit ergreifen skorzystać z okazji
Hand Wymowa f ręka f
zur 〈bei der〉 Hand sein być pod ręką
j-m die Hand drücken 〈reichen〉 uścisnąć 〈podać〉 komuś rękę;
handl unter der Hand verkaufen pot sprzedawać „na lewo” 〈spod lady〉
heben* Wymowa podnosić, dzwigać
bei einer Abstimmung die Hand heben podnieść rękę przy głosowaniu
der Lebensstandard 〈das geistige Niveau〉 hebt sich podnosi się stopa życiowa 〈poziom umysłowy〉;
pot einen heben golnąć sobie
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
bei
przyimek
, u
, pod
, za
, na
, do
, w
, o
Podobne hasła w języku niemieckim:
bei 20 Grad Frost
bei alle

Słownik włosko-polski PWN

begli Wymowa, bei Wymowa, bel Wymowa, bell’ Wymowa zob. → bello
Słownik języka polskiego
Zobacz „bei” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich