badawczy
Słownik języka polskiego
Zobacz „badawczy” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich