bądź co bądź

Słownik polsko-angielski PWN

co
1 zaim. what
co to jest? what’s this?
co robisz? what are you doing?
czemu się tak przyglądasz? what are you looking at?
o czym oni mówią? what are they talking about?
2 przyim. every
co dziesięć minut every ten minutes
co jakiś czas every now and then
3 spój.
co ciekawe... what’s interesting...
co gorsza/więcej... what’s worse/more...
4 part.
co najmniej/najwyżej at least/most
być
1 cz. to be
być w pracy/szkole to be at work/at school
będę w domu o piątej I’ll be home at five
w pokoju nikogo nie było there was no one in the room
„skąd jesteś?” – „(jestem) z Polski” ‘where are you from?’ – ‘(I’m) from Poland’
„jestem!” (przy odczytywaniu listy) ‘here!’, ‘present!’
co ci jest? what’s the matter with you?
nic mu nie będzie he’ll be fine
2 cz. posiłk. to be
być Polakiem/nauczycielem to be Polish/to be a teacher
artykuł jest dobrze napisany the article is well written; (w czasie przyszłym złożonym) shall, will
będzie pamiętał he will remember

Słownik polsko-niemiecki PWN

co
was
co porabiasz? was treibst du?
co nowego? was gibt’s Neues?
co godzinę jede Stunde
co za... was für (ein)...
o co chodzi? worum geht es?
(coś) was, etwas
jest co do zjedzenia? gibt es was zu essen?
być sein
być może vielleicht
być za czymś 〈przeciw czemuś〉 für 〈gegen〉 etw sein
co ci jest mały? was hast du Kleiner? was fehlt dir?
tam jest ławka 〈są ławki〉 dort gibt es eine Bank (Bänke〉
tak to (już) jest! das ist (halt) so!

Translatica, kierunek polsko-niemiecki

co bądź przysłówek;
etwas;
irgendwas;

Słownik polsko-włoski PWN

co
1. pron che, che cosa
co?, co takiego? che cosa?
co ci jest? che hai?
co ty mówisz/robisz! ma che dici/fai!
no i co?, i co dalej? e allora?
na/po co ci to? a che ti serve?
2. part
ogni
co dwa dni ogni due giorni
pot (w wykrzyknikach) che
co za typ! che tipo!

Słownik polsko-rosyjski PWN

bądź (lub) или
bądź co bądź как-никак
być быть
jest do
1 (można) можно
to jest do zrobienia это можно сделать
2 (trzeba) надо
co jest jeszcze do zrobienia? что ещё надо сделать?
jest po wszystkim всё кончено
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich