auslösen

Słownik niemiecko-polski PWN

auslosen Wymowa wylosować
auslösen Wymowa
(Gefühl, Panik) wywoływać
techn wprawiać w ruch
fot wyzwalać (migawkę)
Kontroverse Wymowa f kontrowersja f, różnica zdań
Kontroversen auslösen wywoływać 〈budzić〉 kontrowersje
Skandal Wymowa m
skandal m
zgorszenie publiczne; awantura f
es ist ein Skandal, dass... (to) skandal, że...
mit etw einen Skandal auslösen wywołać czymś skandal 〈publiczne zgorszenie〉
Słownik języka polskiego
Zobacz „auslösen” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich