angielski

Słownik polsko-angielski PWN

angielski przym., m. English
biegle przysł. fluently
mówić biegle po angielsku to speak fluent English
filologia ż. language and literature studies; school of (foreign) languages
filologia angielska English studies
tłumaczyć cz. to explain (zagadnienie); to justify (decyzję); to translate (tekst); to interpret (przemówienie)
tłumaczyć z (języka) polskiego na angielski to translate from Polish into English
tłumaczyć się to excuse oneself
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
angielski
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
angielski
przymiotnik
angielska królowa

Słownik polsko-niemiecki PWN

angielski englisch
mówić po angielsku Englisch sprechen
uczyć
lehren, unterrichten
(szkolić) ausbilden, schulen
nauczyciel uczy dobrze der Lehrer unterrichtet gut
on uczy ją 〈udziela jej lekcji〉 niemieckiego er unterrichtet sie in Deutsch
uczyć 〈wykładać〉 w języku niemieckim 〈angielskim〉 im Deutschen 〈Englischen〉 unterrichten
ona uczy się (języka) niemieckiego i angielskiego sie lernt Deutsch und Englisch
uczyć się czegoś na pamięć etw auswendig lernen
uczyć się czytać 〈pisać〉 lesen 〈schreiben〉 lernen
kanał m Kanal m
kanał nawadniający 〈irygacyjny〉 Bewässerungskanal m
kanał ściekowy Abwässerkanal m
łączyć rzeki kanałami Flüsse durch Kanäle verbinden
geogr Kanał Angielski 〈La Manche〉 Ärmelkanal m
pani f
Frau f
pani domu Hausfrau f
(z czasownikiem) Sie
czy pani wie, że... wissen Sie, dass...?
(dama) Dame f
panie i panowie! meine Damen und Herren!
szkol Frau f
pani od angielskiego 〈od historii〉 unsere Englischlehrerin 〈Geschichtelehrerin〉
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
angielski
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
angielski
przymiotnik
angielska wersja
Słownik języka polskiego
Zobacz „angielski” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich