alle

Słownik niemiecko-polski PWN

all Wymowa wszystek, wszelki
für alle Zeit na zawsze
es ist alles eines (to) wszystko jedno
vor allem przede wszystkim
alle zwei Tage co dwa dni
ander Wymowa inny, drugi
alle anderen wszyscy inni
etwas anderes co(ś) innego
Appell Wymowa m
apel m
zum Appell blasen trąbić na apel
zum Appell antreten stawać do apelu
(Aufforderung) apel m, wezwanie n
einen Appell an j-n richten skierować do kogoś apel
der Appell richtet sich an alle apel skierowany jest do wszystkich
ausgenommen Wymowa:
alle, Sie ausgenommen wszyscy, z wyjątkiem Pana 〈Pani〉
außer Wymowa poza; (o)prócz
außer der Reihe poza kolejką
alle außer uns 〈Ihnen〉 wszyscy prócz nas 〈pana〉
er ist außer Haus(e) jest poza domem 〈wyszedł〉
Bildung Wymowa f
kształtowanie, tworzenie n
(Schaffung) utworzenie n
(Ausbildung) wykształcenie n
allgemeine Bildung wykształcenie ogólne
Bildung für alle oświata dla wszystkich
ein Mann von Bildung człowiek wykształcony
bis Wymowa (aż) do
bis an die Grenze aż do granicy 〈po granicę〉
bis morgen do jutra
alle, bis auf einen wszyscy, z wyjątkiem jednego
dafür Wymowa za to, w zamian
was bekommst du dafür? co otrzymujesz 〈masz〉 za to
wer ist dafür? kto jest za tym
alle sind dafür wszyscy są za (tym)
darum Wymowa
o to
darum kampfen wir alle o to wszyscy walczymy
(deshalb) dlatego
darum auch dlatego 〈stąd〉 też
Deck Wymowa n
pokład m (statku)
pomost m
alle Mann an Deck! wszyscy na pokład!
ein Wymowa jeden
was für ein? jaki?
ein für alle Mal raz na zawsze
(Artikel) ein Kind dziecko n
engagieren Wymowa angażować
Beamte 〈alle Kräfte〉 engagieren angażować urzędników 〈wszystkie siły〉
sich für etw 〈eine Kampagne〉 engagieren angażować się w coś 〈w jakąś kampanię〉
Formalität Wymowa f
alle Formalität erfüllen 〈erledigen〉 wypełnić 〈załatwić〉 wszelkie formalności
für Wymowa dla, za
für ihn dla niego
für zwei Zloty za dwa złote
ein für alle Mal raz na zawsze
was für ein... co za...
was für ein Buch? co za 〈jaką〉 książkę?
was für eine Überraschung! co za niespodzianka!
genügen Wymowa
wystarczyć
es genügt (nicht) für alle (nie) wystarcza dla wszystkich
genügend wystarczający
szkol dostateczny
Hebel Wymowa m dźwignia f, drążek m
alle Hebel in Bewegung setzen, damit... poruszyć wszystkie sprężyny, aby...
Reiselust Wymowa f chęć 〈pragnienie〉 podróżowania
Reiselust packt alle chęć podróżowania ogarnia wszystkich
sammeln Wymowa zbierać, gromadzić
Beeren 〈Gemälde〉 sammeln zbierać jagody 〈obrazy〉
sich sammeln zbierać 〈gromadzić〉 się
alle sammeln sich auf dem ... Platz wszyscy zbierają się na placu...
übernehmen* Wymowa przejmować, obejmować
wir übernehmen die Kosten nach... 〈alle Kosten für zwei Personen〉 pokrywamy koszty podróży do... 〈wszelkie koszty za dwie osoby〉
Unterschied Wymowa m różnica f
alle ohne Unterschied behandeln traktować wszystkich jednakowo
Słownik języka polskiego
Zobacz „alle” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich