ale numer

Translatica, kierunek polsko-niemiecki

ale numer! zdanie;
das ist ja ein Hammer! potoczne, nieoficjalne;
das ist ja zum Schieflachen! potoczne, nieoficjalne;

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich