adresat

Słownik polsko-angielski PWN

adresat m., adresatka ż. addressee

Słownik polsko-niemiecki PWN

adresat m Empfänger, Adressat m
adresat nieznany Empfänger unbekannt
nieznany unbekannt
adresat nieznany Empfänger unbekannt
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
adresat
rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy
Podobne hasła w języku polskim:
adresat imienny
adresat medialny
Słownik języka polskiego
Zobacz „adresat” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich