adres
Słownik polsko-angielski PWN
adres m. address
Translatica, kierunek polsko-angielski
adres rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
address;
direction;
location informatyka;
addresses;
direct;
petition celownik;
adres absolutny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → absolute address
adres adresata rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → address of the addressee

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „adres” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Słownik polsko-niemiecki PWN
adres m Adresse, Anschrift f
oto mój adres meine Adresse ist...
podać swój adres seine Adresse angeben
zanotować sobie czyjś adres sich j-s Adresse notieren
wypełnić adres pomocniczy eine Begleitadresse 〈na paczkę Paketkarte〉 ausfullen
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
adres rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
adres rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Adresse celownik;
Anschrift;
Anschrift;
adres administracyjny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Słownik polsko-włoski PWN
adres m indirizzo m
adres do korespondencji recapito m
Słownik polsko-rosyjski PWN
adres адрес
adres zwrotny обратный адрес
na adres, pod adresem по адресу

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „adres” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich