acquisition

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

ADC (Acquisition, Development and Construction) – zakup, rozwój lub budowa
Słownik języka polskiego
Zobacz „acquisition” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich