accounts payable
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
accounts payable
rzeczownik
Podobne hasła w języku angielskim:
account payable
accounts payable ratios

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

a/cs pay, A/Cs Pay, (accounts payable) – rachunki zobowiązań, konto „zobowiązania” (“wierzyciele”)
A/P :
a) (Account Payable) – rachunek płatny
b) (Additional Premium) – dodatkowa premia
c) (Authority to Pay) – upoważnienie do zapłaty
d) (Authority to Purchase) – polecenie wykupu dokumentów
a.p.:
a) (account payable, A.P., A/P) – rachunek płatny
b) (additional premium, A.P., A/P) – dodatkowa (-e) premia (-e); ażio
c) (answer prepaid) – odpowiedź (zwrotna) opłacona
d) (average payable) – awaria płatna
a.p., A.P.:
a) (Account Payable) – rachunek płatny
b) (Additional Premium) – dodatkowa (-e) premia (-e); ażio
c) (Associated Press, A.P.) – nazwa amerykańskiej agencji prasowej
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Account
rzeczownik, rodzaj męski
Słownik języka polskiego
Zobacz „accounts payable” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich