aby
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
aby
spójnik
Podobne hasła w języku polskim:
aby
przysłówek
aby zbyć
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
aby
czasownik

Materiały gramatyczne

You must understand that I have had no time to prepare a speech.
Proszę uwzględnić, że nie miałem sposobności, aby przygotować wystąpienie.

You will appreciate that I have had no time to prepare a speech.
Chciałbym wyjaśnić, że nie miałem sposobności, aby przygotować wystąpienie.

I object to the way he looks at me.
Wypraszam sobie, aby tak na mnie patrzył.

Do I really have to come now?
Czy na prawdę muszę przyjść teraz?

Surely I don’t have to come now?
Z pewnością nie jest konieczne abym przyszedł teraz?

Słownik języka polskiego
Zobacz „aby” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich