ablegen

Słownik niemiecko-polski PWN

ablegen Wymowa odkładać, zdejmować
legen Sie bitte ab! proszę się rozebrać!
eine Prüfung ablegen złożyć egzamin
Rechnung ablegen rozliczyć się 〈zdać sprawozdanie〉 z czegoś
Eid Wymowa m przysięga f
den Eid auf die Verfassung ablegen składać przysięgę na konstytucję
den Eid brechen złamać przysięgę
Zeugnis Wymowa n
świadectwo n
szkol świadectwo n, pot cenzura f
praw zeznanie n
Zeugnis ablegen zeznawać, świadczyć
Słownik języka polskiego
Zobacz „ablegen” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich