a
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
a
spójnik
, but
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
a
spójnik
Podobne hasła w języku polskim:
a
przysłówek
a-
cząstka
, un-
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
A
rzeczownik
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
a-
cząstka
Podobne hasła w języku niemieckim:
A-Horizont
A-Moll

Materiały gramatyczne

A man of the world.
Człowiek światowy.
A world away from sth.
Szmat drogi od czegoś.
They decided to take a picnic and make a day of it.
Postanowili spędzić przyjemnie dzień na pikniku.
Anything for a quiet life.
Dałbym wszystko za odrobinę spokoju.
Economics is a closed book to me.
Ekonomia to dla mnie czarna magia.
He thinks the world owes him a living.
Uważa, że świat jest mu coś winien.
I can read her like a book, she is (like) an open book to me.
Czytam w niej jak w otwartej książce.
I could eat a horse.
Mógłbym zjeść konia z kopytami.
It’s a bit late in the day, but never mind.
Lepiej późno niż wcale.
It’s a bit late in the day to start worrying now.
Jest już trochę za późno, żeby się martwić.
It’s all in a day’s work.
To zwykła codzienność.
It’s a small world.
Jaki ten świat jest mały.
Money burns a hole in her pocket, she spends money like water.
Trwoni pieniądze, szasta pieniędzmi.
She is a closed book to me.
Zupełnie nie potrafię jej rozgryźć.
There is a time and place for everything.
Każda rzecz ma swój czas i miejsce.
There’s a first time for everything.
Wszystko robi się kiedyś pierwszy raz.
There’s always a first time.
Zawsze jest ten pierwszy raz.
There’s a world of difference.
To ogromna różnica.
There’s hardly enough room to swing a cat.
Nie ma się tu gdzie obrócić.
To get one’s money’s worth, to get a good run for one’s money.
Nie wydawać pieniędzy na darmo.
To give sb a good run for his/her money.
Być trudnym przeciwnikiem dla kogoś.
To grin like a Cheshire cat.
Szczerzyć zęby w uśmiechu.
To have a lot of time for sb.
Bardzo cenić sobie kogoś.
To make a go of sth.
Rozkręcić interes.
To take one day at a time.
Nie robić dalekosiężnych planów, żyć dniem dzisiejszym.
To work like a horse.
Pracować jak wół, harować jak koń.
You shouldn’t judge a book by its cover.
Pozory mylą, habit nie czyni mnicha.

What if I were to lend you the money?
A gdybym Ci pożyczył te pieniądze?

Suppose I were to lend you the money?
A gdybym Ci pożyczył te pieniądze?

cholew
znać a. poznać pana po cholewach
≈ manners maketh man
czas
czas leczy a. goi rany
time is a great healer
o
co z oczu, to z serca a. z myśli
out of sight, out of mind

I see now you were right and I was wrong.
Widzę teraz, że miałeś rację, a ja byłem w błędzie.

przyjaci
prawdziwych przyjaciół poznajemy a. poznaje się w biedzie
a friend in need is a friend indeed

[infml] You might care to visit your uncle.
[infml] Pewnie zechcesz odwiedzić wuja.

[infml] How about going to see your uncle while you are here?
[infml] A gdybyś tak przy okazji odwiedził wuja?

rejest
co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr
≈ let bygones be bygones
ur
jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim a. każdemu dogodził
you can’t please everyone
What’s this doing here?
A co to tutaj robi?
wrób
lepszy wróbel w garści a. w ręku niż gołąb na dachu, lepszy wróbel w ręku niż dzięcioł na sęku
a bird in the hand is worth two in the bush
zastaw
zastaw się, a postaw się
there may be no money to live on but there will always be enough money to dazzle your guests
zejść
góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem zawsze a. często
it’s a small world
ziarn
ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka
many a mickle makes a muckle
żal
mała strata a. szkoda – krótki żal
≈ (it’s) no use crying over spilt milk
Słownik języka polskiego
Zobacz „a” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich