Zustand

Słownik niemiecko-polski PWN

Zustand Wymowa m stan m, sytuacja f, położenie n
Zustände pl warunki pl
der Zustand des Kranken 〈des Hauses〉 stan (zdrowia) chorego 〈domu〉
sich in einem Zustand der Erregung 〈im Zustand der Spaltung〉 befinden znajdować się w stanie podenerwowania 〈rozpadu〉
auto der technische Zustand eines Wagens stan techniczny samochodu
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Zustand
rzeczownik, rodzaj męski
Podobne hasła w języku niemieckim:
Zustand
rzeczownik, rodzaj męski
Zustand-
przysłówek
Słownik języka polskiego
Zobacz „Zustand” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich