Wunder

Słownik niemiecko-polski PWN

Wunder Wymowa n cud m
Wunder tun dokon(yw)ać cudu(ów)
kein Wunder, dass... nic dziwnego 〈nie dziw〉, że...
Wunde Wymowa f rana f
die Wunde blutet 〈heilt〉 rana krwawi 〈goi się〉
wundern (sich) Wymowa dziwić (się)
es wundert mich, dass... dziwi mnie, że...
sich über etw wundern dziwić się czemuś
grenzen Wymowa graniczyć (an etw (A) z czymś)
przen an Wunder grenzen graniczyć z cudem
heilen Wymowa wy/leczyć (von etw z czegoś)
eine Krankheit 〈eine Wunde〉 heilen leczyć chorobę 〈ranę〉
j-n von einer Krankheit 〈von einem Irrtum〉 heilen wyleczyć kogoś z choroby 〈wyprowadzić z błędu〉
Jodtinktur Wymowa f jodyna f
eine Wunde mit Jodtinktur desinfizieren z/dezynfekować ranę jodyną
schmerzen Wymowa (wehtun) boleć
die Wunde schmerzt wenig rana nie (bardzo) boli
przen es schmerzte mich, dass... bolało mnie, że...
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Wunder
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku :
Wunder
przymiotnik, attr, uninfl
wund
przymiotnik, attr, predykatyw
Słownik języka polskiego
Zobacz „Wunder” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich