Wohnung

Słownik niemiecko-polski PWN

Wohnung Wymowa f mieszkanie n
eine Wohnung mieten 〈tauschen〉 wynająć 〈zmienić〉 mieszkanie
einziehen* Wymowa (s) wprowadzić się
in eine neue Wohnung einziehen wprowadzić się do nowego mieszkania
Banknoten einziehen wycofać z obiegu banknoty;
woj die Truppen ziehen in die Stadt ein wojsko wkracza do miasta 〈zajmuje miasto〉
Kost Wymowa f pożywienie n, wikt m
freie Kost und Wohnung bezpłatne wyżywienie i mieszkanie
rein Wymowa czysty, przen szczery
reineSeide czysty jedwab
die Wohnung rein halten utrzymać mieszkanie w czystości
tauschen Wymowa wymieni(a)ć, zamieni(a)ć (gegen etw na coś)
Grüße 〈Briefe〉 tauschen wymieniać pozdrowienia 〈listy〉
eine Wohnung tauschen zamienić mieszkanie
Trennung Wymowa f rozdzielenie n, seperacja f
die Trennung der Eheleute seperacja małżonków
Trennung der Kirche vom Staat 〈von Bett, Tisch und Wohnung〉 rozdzielenie kościoła od państwa 〈seperacja, rozdział od łoża, stołu i mieszkania〉
Umzug Wymowa m
(Wohnungswechsel) przeprowadzka f
der Umzug in eine neue Wohnung przeprowadzka do nowego mieszkania
(Demonstration) pochód m
der Umzug der Studenten 〈Sportler〉 pochód studentów 〈sportowców〉
verändern (sich) Wymowa zmieniać (się),
seine Haltung 〈Wohnung〉 verändern zmienić swoją postawę 〈mieszkanie〉
er veränderte sich, seit.. zmienił się, od kiedy..
Słownik języka polskiego
Zobacz „Wohnung” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich