Wandern

Słownik niemiecko-polski PWN

wandern Wymowa (s) wędrować
wir sind heute fünf Stunden gewandert odbyliśmy dzisiaj pięciogodzinną wędrówkę
Wald Wymowa m las m
sich im Wald verlaufen zabłądzić w lesie
durch Wald und Feld streifen 〈wandern〉 wędrować przez lasy i pola;
ekol der Wald stirbt ab las obumiera
Słownik języka polskiego
Zobacz „Wandern” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich