Von
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
Fundacja Alexandra von Humboldta
rzeczownik, rodzaj żeński
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
Alexander von Humboldt
rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
Alexander von Humboldt Foundation
rzeczownik

Słownik niemiecko-polski PWN

von Wymowa
od, z(e)
weit von der Stadt daleko od miasta
von vorn 〈hinten〉 z przodu 〈z tyłu〉
(zeitlich) od, z
von nun an odtąd
von Tag zu Tag z dnia na dzień
(von wem) od
von ihm od niego
von mir ode mnie
(über) o
von ihm o nim
(aus) z
von Gold ze złota
(wessen) die Straßen von Warschau ulice Warszawy
Los-von-Moskau-Bewegung Wymowa f dążenie 〈tendencja〉 do uniezależnienia się od Moskwy
Vereinigte Staaten von Amerika Wymowa Stany Zjednoczone Ameryki (USA)
Abzug Wymowa m
wycofanie n
Abzug der Truppen wycofanie wojsk
(am Lohn) potrącenie n
mit 〈unter〉 Abzug von 10 Dollar z potrąceniem 10 dolarów
fot odbitka f
Abzug von einem Film odbitka z filmu
Abzüge anfertigen 〈bestellen〉 sporządzić 〈zamówić〉 odbitki
Anfall Wymowa m
napad m
med atak m
Anfall von Fieber 〈Wut〉 atak gorączki 〈napad wściekłości〉
przen Anfall von Korrespondenz nawał korespondencji
Emission Wymowa f
emisja f
ekon Emission von Aktien emitowanie 〈puszczanie w obieg〉 akcji
ekol emisja f
die Emission von Gasen beschränken ograniczyć emisję gazów (do atmosfery)
Emissionen pl zanieczyszczenie powietrza i obciążenie hałasem
Gebrauch Wymowa m
użytek m
użycie n
von etw 〈von der Schusswaffe〉 Gebrauch machen zrobić z czegoś 〈z broni palnej〉 użytek
(Gewohnheit) zwyczaj m
Geburt Wymowa f poród m
er ist von Geburt Deutscher jest rodowitym Niemcem
er ist von Geburt an blind jest niewidomy od urodzenia
heilen Wymowa wy/leczyć (von etw z czegoś)
eine Krankheit 〈eine Wunde〉 heilen leczyć chorobę 〈ranę〉
j-n von einer Krankheit 〈von einem Irrtum〉 heilen wyleczyć kogoś z choroby 〈wyprowadzić z błędu〉
Transfer Wymowa m transfer
Transfer von Devisen 〈Energie〉 transfer dewiz 〈energii〉
illegaler Transfer von Technologien nielegalny transfer technologii
Welt Wymowa f świat m
die Welt von gestern 〈von morgen〉 zeigen ukazywać świat wczorajszy 〈jutrzejszy〉;
przen die ganze Welt wszyscy, cały świat
Wert Wymowa m wartość f
von großem Wert o wielkiej wartości
das hat keinen Wert to jest bezwartościowe
den Wert angeben 〈festgeben〉 podać 〈ustalić〉 wartość;
handl Waren im Wert von ... EUR towary o wartości... EUR
Wuchs Wymowa m wzrost m
von kleinem Wuchs małego wzrostu
von schlankem Wuchs smukły
Zugverbindung Wymowa f połączenie kolejowe
eine Zugverbindung von... nach... połączenie kolejowe z... do...
Zugverbindungen von und zu Kleinstädten sind selten połączenia kolejowe pomiędzy małymi miastami są rzadkie
A, a Wymowa n A, a
das große A duże a
das kleine A 〈a〉 małe a
von A bis Z od a do z
abhängig Wymowa zależny, zawisły
von etw abhängig machen uzależnić od czegoś
abheben* Wymowa podejmować
Geld von der Bank 〈am Automaten〉 abheben podejmować pieniądze w banku 〈z automatu〉
abholen Wymowa pójść (etw po coś, j-n po kogoś)
Briefe von der Post abholen odebrać listy z poczty, pójść po listy na pocztę
j-n vom Bahnhof abholen pójść 〈pojechać〉 po kogoś na dworzec
abkommen* Wymowa
(s) von etw abkommen odstępować od 〈zaniechać〉 czegoś
Absatz Wymowa m
przerwa f
akapit, odstęp m
(des Schuhs) obcas m
zbyt m
Absatz finden znajdować zbyt
die Ware hat keinen Absatz (ten) towar nie ma zbytu 〈pot nie idzie〉
der Absatz von Kraftfahrzeugen steigt 〈schrumpft〉 sprzedaż samochodów rośnie 〈kurczy się〉
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
von
przyimek
Podobne hasła w języku niemieckim:
von
rzeczownik
von A bis Z
Słownik języka polskiego
Zobacz „Von” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich