VIP
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
VIP-oma
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
VIP
rzeczownik, rodzaj męski, męski zwierzęcy
Podobne hasła w języku polskim:
miejsca dla VIP-ów
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
VIP
rzeczownik
Podobne hasła w języku angielskim:
the VIP privileges
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
VIP
rzeczownik, rodzaj męski
Podobne hasła w języku niemieckim:
VIP-
VIP-
rzeczownik
Słownik języka polskiego
Zobacz „VIP” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich