Tag
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
tag
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
Tag
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
Tag
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy

Słownik angielsko-polski PWN

tag [tæg Wymowa] rz. metka; przywieszka

Słownik niemiecko-polski PWN

Tag Wymowa m
dzień m
eines Tages pewnego dnia
dieser Tage w tych 〈w najbliższych〉 dniach
vor einigen Tagen przed kilku dniami
in zwei Tagen za dwa dni
heute in acht Tagen od dziś za tydzień
Tag und Nacht arbeiten pracować dzień i noc
man soll den Tag nicht vor dem Abend loben nie chwali się dnia przed wieczorem
(24 Stunden) doba f
tagen Wymowa:
es tagt dnieje, nastaje dzień
(eine Sitzung abhalten) obradować
das Paralament tagte bis zum frühen Morgen parlament obradował do białego rana
von Wymowa
od, z(e)
weit von der Stadt daleko od miasta
von vorn 〈hinten〉 z przodu 〈z tyłu〉
(zeitlich) od, z
von nun an odtąd
von Tag zu Tag z dnia na dzień
(von wem) od
von ihm od niego
von mir ode mnie
(über) o
von ihm o nim
(aus) z
von Gold ze złota
(wessen) die Straßen von Warschau ulice Warszawy
acht Wymowa osiem
heute über acht Tage od dziś za tydzień
all Wymowa wszystek, wszelki
für alle Zeit na zawsze
es ist alles eines (to) wszystko jedno
vor allem przede wszystkim
alle zwei Tage co dwa dni
an Wymowa
na, przy, do, nad
an der Ecke na rogu
an die See nad morze
an Ort und Stelle na miejscu
an etw arbeiten pracować nad czymś
an j-n schreiben pisać do kogoś
(wann) w(e), na
an diesem Tag tego dnia
von nun an odtąd
autolos Wymowa:
autoloser Tag dzień bez (używania) samochodów (w mieście)
bei Wymowa
koło, pod, przy, u
(dicht) bei der Post (tuż) koło poczty
bei Tisch przy stole
bei uns u nas
(wann) podczas, o, przy, w, za
bei Sonnenaufgang o wschodzie słońca
bei Gelegenheit przy okazji
bei Nacht w nocy
bei Tag za dnia;
przen bei Wasser und Brot sitzen siedzieć o chlebie i wodzie (w areszcie)
binnen Wymowa w (przeciągu)
binnen zwei Tagen w ciągu dwóch dni
binnen kurzem wkrótce
freigeben* Wymowa zwolnić
er ließ sich 3 Tage frei zwolnił się na 3 dni
ekon Preise 〈Dienstleistungen〉 frei uwolnić ceny 〈ceny świadczeń i usług〉
jener Wymowa tamten, ów
an jenem Tag owego dnia
kontrovers Wymowa kontrowersyjny, sporny
Diskussionen verlaufen kontrovers dyskusje mają przebieg kontrowersyjny
kontroverse Ansichten treten zu Tage ujawniają się różnice poglądów
morgen Wymowa jutro
morgen früh jutro rano
morgen in acht Tagen od jutra za tydzień
Nacht Wymowa f noc f
bei Nacht nocą
es wird Nacht zapada noc
Tag und Nacht arbeiten pracować dzień i noc
nikotinfrei Wymowa bez nikotyny, beznikotynowy
nikotinfreie Zigaretten papierosy bez nikotyny;
ekol nikotinfreier Tag dzień bez nikotyny 〈bez papierosów〉
paar Wymowa kilka, parę
ein paar Tage kilka dni
seit Wymowa od
seit zwei Tagen od dwóch dni
seit wann? odkąd? od kiedy?
seit kurzem od niedawna
seit ich arbeite 〈verdiene〉... odkąd pracuję 〈zarabiam〉...
treten* Wymowa
nastąpić (auf etw na coś)
(s) (ins Haus) wchodzić
(ans Fenster) podchodzić
mit j-m in Verbindung treten nawiązać 〈wejść w〉 kontakt z kimś;
przen zu Tage treten wyjść na jaw 〈na światło dzienne〉
trübe Wymowa
mętny
przen im Trüben fischen łowić ryby w mętnej wodzie
(Wetter) pochmurny
trübe Tage pochmurne dni
Verlauf Wymowa m przebieg, tok m
der Verlauf der Kämpfe 〈der Krankheit〉 przebieg walk 〈choroby〉
nach Verlauf von 10 Tagen po upływie dziesięciu dni
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Tag
rzeczownik, rodzaj męski
Podobne hasła w języku niemieckim:
Tag
rzeczownik, rodzaj nijaki
Tag
przymiotnik
Słownik języka polskiego
Zobacz „Tag” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich