Specific

Słownik angielsko-polski PWN

specific [spəˈsɪfɪk Wymowa] przym. konkretny

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

s.g. (specific gravity) – ciężar gatunkowy
sp., spec.:
a) (special) – specjalny
b) (specific) – specyficzny
c) (specification) – specyfikacja
d) (specimen) – wzorzec
Słownik języka polskiego
Zobacz „Specific” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich