Reise

Słownik niemiecko-polski PWN

Reise Wymowa f podróż f
sich auf die Reise machen uda(wa)ć się w podróż
j-m glückliche Reise wünschen życzyć komuś szczęśliwej podróży
reisen Wymowa (s) podróżować
per Anhalter reisen podróżować autostopem
Reis Wymowa m ryż m
Reisende Wymowa m podróżny, paseżer m
angenehm Wymowa przyjemny, miły
angenehme Reise 〈Unterhaltung〉! przyjemnej podróży 〈zabawy〉!
(Formel) sehr angenehm! miło mi! (poznać pana, panią)
Anhalter Wymowa m autostopowicz m
per Anhalter fahren 〈reisen〉 jechać 〈podróżować〉 autostopem
antreten* Wymowa (Amt) obejmować
eine Reise antreten udawać się w podróż
planen Wymowa
planować
projektować
eine Reise 〈Städtebebauung〉 planen zaplanować 〈zaprojektować〉 podróż 〈zabudowę miasta〉
ich plane dorthin zu fahren zamierzam tam pojechać
unternehmen* Wymowa przedsiębrać, podejmować
eine Reise 〈gewisse Schritte〉 unternehmen podjąć podróż 〈pewne kroki〉
wie werden nichts unternehmen, solange... niczego się nie podejmiemy 〈nie uczynimy〉, jak długo... 〈dopóki...〉
verlosen Wymowa rozlosować
Gewinne 〈Preise〉 verlosen rozlosować wygrane (w grze) 〈nagrody〉
unter alle Teilnehmer verlosen wir 10 mal eine Reise nach... pomiędzy uczestników rozlosujemy 10 wycieczek do...
wünschen Wymowa życzyć (j-m etw komuś czegoś)
was wünschen Sie? czego 〈 pot co〉 pan(i) sobie życzy?
ich wünsche Ihnen gute Reise! życzę (panu) szczęśliwej podróży!
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Reise
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku :
Reise
rzeczownik, rodzaj nijaki
Reise-
Reise-
rzeczownik, adj, rodzaj żeński, rodzaj męski
Reis
rzeczownik, rodzaj męski
Reis
rzeczownik, rodzaj nijaki
reisen
czasownik, sein
abreisen
czasownik, sein
ausreisen
czasownik, sein
einreisen
czasownik, sein
Słownik języka polskiego
Zobacz „Reise” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich