Preis

Słownik niemiecko-polski PWN

Preis Wymowa m
cena f
im Preise von... w cenie...
Preise steigen 〈fallen, schwanken〉 ceny rosną 〈spadają, wahają się〉
przen einen hohen Preis für etw zahlen zapłacić za coś wysoką cenę
(Lohn) nagroda f
j-n mit einen Preis auszeichnen wyróżnić kogoś nagrodą
j-n einen Preis überreichen przekazywać komuś nagrodę
einen Preis erhalten 〈gewinnen, zuerkennen〉 otrzymać 〈zdobyć, przyznać〉 nagrodę
Fair-Play-Preis Wymowa m cena wolna (swobodnie kształtowana, uczciwa)
Lohn-Preis-Spirale Wymowa f spirala płac i cen
preisen* Wymowa chwalić, wychwalać
Abbau Wymowa m
(Haus, Maschine) rozbiórka f
demontaż m
Abbau der Löhne 〈Preise〉 obniżka płac 〈cen〉
Abbau des Personals 〈der Streitkräfte〉 redukcja personelu 〈sił zbrojnych〉
anbieten* Wymowa za/oferować, za/proponować
zu günstigen Preisen 〈Konditionen〉 anbieten oferować 〈zaproponować〉 po korzystnych cenach 〈na korzystnych warunkach〉
darf ich Ihnen ein Glas Wein 〈einen Spaziergang〉 anbieten? czy mogę zaproponować pani kielisze(cze)k wina 〈przechadzkę〉?
aussetzen Wymowa wystawiać
Blumen der Sonne aussetzen wystawić kwiaty na słońce
dem Spott aussetzen narażać na kpiny
eine Begegnung 〈Preise〉 aussetzen wyznaczać spotkanie 〈ceny〉
behaupten Wymowa utrzymywać, twierdzić
sie behaupten, dass... oni twierdzą, że...
sich behaupten utrzymywać się;
woj sie behaupten sich (nicht) in ihrer Stellung oni (nie) utrzymują się na swych pozycjach
die Preise behaupten sich ceny utrzymują się
fest Wymowa stały, trwały, mocny
eine feste Stellung stała posada, stałe zatrudnienie;
handl feste Preise ceny stałe
ein festes 〈verbindliches〉 Angebot oferta wiążąca
freigeben* Wymowa zwolnić
er ließ sich 3 Tage frei zwolnił się na 3 dni
ekon Preise 〈Dienstleistungen〉 frei uwolnić ceny 〈ceny świadczeń i usług〉
Freigebung Wymowa f
ekon: Freigebung von Preisen uwolnienie 〈liberalizacja〉 cen
Jury Wymowa [ʒyri:] f jury n
die Jury mit X, Y vergibt Preise jury z udziałem X, Y przyznaje nagrody
marktgängig Wymowa pokupny, pot chodliwy
marktgängige Preise ceny przystępne 〈atrakcyjne〉
nachlassen Wymowa pozostawić (w spadku)
handl vom Preise nachlassen opuścić z ceny
Rückgang Wymowa m
spadek m
recesja f
Rückgang der Aktienkurse 〈der Produktion〉 spadek kursów akcji 〈produkcji〉
Rückgang der Kurse 〈Preise〉 spadek kursów 〈cen〉
(der Geschäfte) pogorszenie się interesów, recesja f
(Regression) cofanie się, regres m
salzen Wymowa po/solić
przen gesalzene Preise słone ceny
Schwankung Wymowa f wahanie n (się)
die Schwankungen des Barometers wahania ciśnienia
Schwankungen der Preise wahania cen
um Wymowa
do (o)koła
um die Erde wokół ziemi
(zeitlich) o
um zwei Uhr o godzinie drugiej
um keinen Preis za żadne skarby
um ... zu a(że)by
sie kamen, um die Stadt zu besichtigen przybyli, aby zwiedzić miasto
vereinbaren Wymowa uzgadniać, ustalać (etw mit j-m coś z kimś)
Preise 〈Ansichten〉 vereinbaren uzgodnić ceny 〈poglądy〉
verleihen* Wymowa
(Bücher) wypożyczać
(Orden) nadawać
Preise 〈Auszeichnungen〉 verleihen przyznawać nagrody 〈wyróżnienia〉
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Preis
rzeczownik, rodzaj męski
Podobne hasła w języku :
Preis
rzeczownik, rodzaj męski
Preis-
Słownik języka polskiego
Zobacz „Preis” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich