Macedonia
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
Macedonia
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
Macedonia Środkowa
Macedonia Wschodnia i Tracja
Słownik języka polskiego
Zobacz „Macedonia” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich