Jam

Słownik polsko-angielski PWN

jama ż. (zagłębienie) hollow; (nora) burrow; ANAT cavity
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
ja
zaimek
Podobne hasła w języku polskim:
jama
rzeczownik, rodzaj żeński
ja-kim bądź sposobem
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
ja
zaimek
, mir
Podobne hasła w języku polskim:
jama
rzeczownik, rodzaj żeński
jama centralna

Słownik polsko-włoski PWN

jama f
(dół) fossa f
(nora) tana f, covo m

Słownik polsko-rosyjski PWN

jama
1 яма
2 (nora) нора
3 (w anatomii: np. jama nosowa) полость

Słownik angielsko-polski PWN

jam [dʒæm Wymowa]
1 cz. pch. wciskać, wpychać; (drzwi) blokować; RADIO zagłuszać
2 cz. npch. (szuflada) zacinać się
3 rz. dżem
traffic [ˈtræfɪk Wymowa] rz. ruch uliczny; nielegalny handel
traffic jam zator; korek pot.
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Jam
Słownik języka polskiego
Zobacz „Jam” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich