Größe

Słownik niemiecko-polski PWN

Größe Wymowa f
wielkość f
(Ausmaß) rozmiar m
(Wuchs) wzrost m
groß Wymowa
wielki, duży
(hoch) wysoki
A, a Wymowa n A, a
das große A duże a
das kleine A 〈a〉 małe a
von A bis Z od a do z
Aufschwung Wymowa m rozkwit m, rozmach m
wirtschaftlichen Aufschwung erleben przeżywać rozkwit gospodarczy
unsere Wirtschaft nimmt einen großen Aufschwung nasza gospodarka przeżywa wielki rozkwit
Aufschwung-Ost m szybki rozwój wschodnich landów (w Niemczech)
Auge Wymowa n oko n
Augen rechts! na prawo patrz!
przen große Augen machen dziwić się
er hält die Augen offen (on) ma oczy otwarte
unter vier Augen w cztery oczy
Ferien Wymowa pl
wakacje pl
ferie pl
die großen Ferien wakacje letnie (w szkole)
in die Ferien fahren wy/jechać na wakacje
Rolle Wymowa f
(Papier) zwój m, rolka f
eine Rolle Toilettenpapier rolka papieru toaletowego
teatr rola f
Rollen besetzen obsadzać role
przen (Bedeutung) znaczenie n, rola f
eine große 〈untergeordnete, zweideutige〉 Rolle spielen grać wielką 〈podrzędną, dwuznaczną〉 rolę
Stil Wymowa m styl m
im großen 〈diktatorischen〉 Stil w wielkim stylu 〈po dyktatorsku〉;
sport im klassischen Stil springen skakać w stylu klasycznym
Summe Wymowa f suma, kwota f
große Summen ausgeben 〈verschwenden〉 wydawać 〈marnować〉 duże sumy (pieniędzy)
verraten* Wymowa zdradzać
ein Geheimnis 〈seinen Freund〉 verraten zdradzać tajemnicę 〈swego przyjaciela〉;
przen das Gemälde verrät große Begabung obraz zdradza wielki talent
wegen Wymowa:
wegen der Krankheit z powodu choroby
der großen Kälte wegen mussten wir zu Hause bleiben z powodu zimna musieliśmy zostać w domu
Zuspruch Wymowa m
pocieszenie n, otucha f
handl wzięcie, uznanie n
die Ware findet bei der Kundschaft Zuspruch towar znajduje uznanie wśród 〈cieszy się uznaniem〉 klientów
(Frequenz) frekwencja f
das Theater 〈der Arzt〉 erfreut sich großen Zuspruch teatr 〈lekarz〉 cieszy się dużym powodzeniem 〈ma duże wzięcie〉
bereiten Wymowa
(Essen) przyrządzić, przygotować
(Empfang) zgotować
(Freude) sprawić
Schwierigkeiten 〈ein großes Vergnügen〉 bereiten sprawiać trudności 〈wielką przyjemność〉
Vermögen Wymowa n majątek m, mienie n
ein großes Vermögen erwerben 〈verlieren〉 zdobyć 〈stracić〉 duży majątek
die Inflation frisst das Vermögen inflancja zżera dorobek
zu Vermögen kommen dorobić się majątku
Bauer Wymowa m chłop, rolnik m
pot der dümmste Bauer hat die größten Kartoffeln powodzenie ma często ten, kto najmniej na to zasługuje
Haushaltsdefizit Wymowa n ekon deficyt budżetowy
immer größer werdendes Haushaltsdefizit powiększający się stale deficyt budżetowy
Kernwaffe Wymowa f broń jądrowa
Kernwaffen großer Reichweite 〈Langstreckenraketen〉 bronie 〈rakiety〉 jądrowe dalekiego zasięgu
Wert Wymowa m wartość f
von großem Wert o wielkiej wartości
das hat keinen Wert to jest bezwartościowe
den Wert angeben 〈festgeben〉 podać 〈ustalić〉 wartość;
handl Waren im Wert von ... EUR towary o wartości... EUR
ziemlich Wymowa dość, dosyć
ziemlich groß 〈viel〉 dość duży 〈dużo〉
Słownik języka polskiego
Zobacz „Größe” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich