Auf
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
auf'nberski
przymiotnik
Podobne hasła w języku polskim:
mieszkaniec Auf'nberga
mieszkanka Auf'nberga
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
Auf Wiedersehen
rzeczownik

Słownik niemiecko-polski PWN

auf Wymowa na, do, za
auf dem Markt na rynku
auf den Markt na rynek
aufs Gymnasium schicken posyłać do gimnazjum
drei Viertel auf drei za kwadrans trzecia
auf Deutsch po niemiecku
auf einmal nagle
ich bin schon auf już wstałem
das Fenster ist auf okno jest otwarte
aufhören Wymowa przestawać
mit (D)
hör auf! przestań!
hör auf zu schreien przestań krzyczeć
da hört alles auf! koniec z tym! dość tego (dobrego)!
aufpassen Wymowa uważać
auf das Kind 〈an der Straßenkreuzung〉 aufpassen uważać na dziecko 〈na skrzyżowaniu ulic〉
pass auf! uważaj!
Auto Wymowa n samochód m, auto n
modernes 〈gebrauchtes〉 Auto auto nowoczesne 〈używane〉
das Auto liegt gut auf der Straße samochód dobrze trzyma się jezdni 〈drogi〉
kannst du Auto fahren? czy umiesz prowadzić samochód?
(in Großstädten) auf das Auto verzichten nie używać 〈zrezygnować z〉 samochodu
Bezug Wymowa m
(Bettzeug) powłoczka, poszewka f
(der Möbel) pokrycie n
(von Waren) sprowadzanie n
odbiór m
wir nehmen Bezug auf... powołujemy się na...
Bezüge pl pobory pl
leistungsgerechte Bezüge pobory odpowiednie do wkładu pracy
in Bezug auf etw odnośnie do czegoś
Blick Wymowa m
spojrzenie n
man sieht auf einen Blick, worauf es ankommt od razu widać o co chodzi
(Aussicht) widok m
mit Blick auf das Meer z widokiem na morze
einmal Wymowa raz, pewnego razu
auf einmal naraz, nagle
nicht einmal nawet nie
alles auf einmal wszystko naraz
einmal ist keinmal jeden raz się nie liczy (można wybaczyć itp.)
handeln Wymowa
handlować (mit etw, mit j-m czymś, z kimś)
mit benachbarten Staaten handeln handlować z krajami ościennymi
(tun) działać
töricht 〈weitschauend, als Freund〉 handeln działać nierozważnie 〈dalekowzrocznie, po przyjacielsku〉
auf eigene Faust handeln działać na własną rękę
auf Befehl handeln działać na rozkaz 〈wykonując rozkaz〉
es handelt sich um... chodzi o...
Hoffnung Wymowa f nadzieja f
die Hoffnung auf eine bessere Zukunft nadzieja na lepszą przyszłość
die Hoffnung in etw 〈auf j-n〉 setzen pokładać nadzieję w czymś 〈w kimś〉
die Hoffnung fahren lassen porzucić nadzieję;
pot sie ist in der Hoffnung ona jest przy nadziei 〈w ciąży〉
küssen Wymowa po/całować
j-n auf den Mund 〈auf die Nase〉 küssen pocałować kogoś w usta 〈w nos(ek)〉
laufen* Wymowa
(s) biegać
Schi laufen jeździć na nartach
(Film) iść, być wyświetlanym
(Motor) pracować
das läuft auf dasselbe hinaus to na jedno wychodzi
laufend bieżący
laufende Ausgaben wydatki bieżące
am laufenden Band arbeiten pracować przy taśmie
j-n auf dem laufenden halten informować kogoś na bieżąco
Spur Wymowa f ślad m
auf die Spur kommen wpaść na ślad
j-m auf die Spur kommen wyśledzić kogoś
Tour [tu:r Wymowa] f mech obrót, rozmach m
przen auf Touren kommen rozkręcić się, nabrać rozpędu
die Konjunktur ist auf Touren gekommen koniunktura jest (znów) na wysokich obrotach
Umstellung Wymowa f przestawienie (się) n
die Umstellung der Betriebe von wehrtechnischen auf zivile Programme przestawienie się zakładów (przemysłowych) z programów wojskowych na cywilne
Umstellung der Uhren auf Winter- 〈Sommer-〉zeit przestawienie zegarków na czas zimowy 〈letni〉
verzichten Wymowa z/rezygnować (auf etw z czegoś)
auf das Recht auf Freiheit 〈Selbstbestimmung〉 verzichten zrezygnować z prawa do wolności 〈do samostanowienia〉
warten Wymowa czekać (auf j-n, etw na kogoś, na coś)
auf den Bus 〈iron auf günstigen Wind〉 warten czekać na autobus 〈iron na pomyślną okazję〉
Weg Wymowa m droga f (nach... do...)
j-m im Wege stehen stać komuś na przeszkodzie, przeszkadzać 〈zawadzać〉 komuś
auf diesem Wege w ten sposób, tą drogą
sich auf den Weg machen udawać się w drogę
ab Wymowa:
(weg) der Knopf ist ab oderwał się guzik
die Spitze ist ab złamało się ostrze 〈czubek〉
auf und ab tam i z powrotem
(zeitlich) ab und zu niekiedy, od czasu do czasu
ab 1. Mai od 1 maja
ab heute od dziś
ab 10 Uhr (począwszy) od godziny 10
ab Signal nicht austeigen po usłyszeniu sygnału nie wysiadać
handl ab 30 Cent (ceny) od 30 centów
ab Werk 〈Bahnstation〉 loco fabryka 〈stacja kolejowa〉
Abenteuer Wymowa n
przygoda f
awantura f
auf Abenteuer ausgehen szukać przygód
Abruf Wymowa m odwołanie n
bis auf Abruf aż do odwołania
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
auf
przyimek
, po
, do
, w
, ku
Podobne hasła w języku niemieckim:
auf
przysłówek
/ auf heben
Słownik języka polskiego
Zobacz „Auf” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich