zadowolony

Słownik polsko-włoski PWN

zadowolony adj contento, soddisfatto (z czegoś – di qc)
zadowolenie n soddisfazione f
z praep
(punkt wyjścia)
pociąg z Rzymu il treno da Roma
wyjść z domu/pracy uscire di casa/dal lavoro
jestem z Warszawy sono di Varsavia
(wprowadza dopełnienie)zadowolony z czegoś contento di qc
(towarzystwo) con, insieme a
z tobą con te
(sposób) con
z przyjemnością con piacere
(materiał) di, in
ze skóry in pelle
ze złota d’oro
(przyczyna) per, da
siny z zimna livido dal freddo
(dodatek) con, a
herbata z cytryną tè al limone
zadowalać, zadowolić v soddisfare, accontentare (kogoś – qu)
nie zadowalać/olić kogoś lasciare insoddisfatto qu
zadowalać/olić się contentarsi, accontentarsi (czymś – di qc)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich