polski
Słownik polsko-włoski PWN
polski adj, m polacco
mówić po polsku parlare (il) polacco
Polska f Polonia f
język m lingua f (także anat), linguaggio m
język włoski/polski l’italiano/il polacco
język ojczysty lingua materna
moim językiem ojczystym jest polski sono di madrelingua polacco
do praep
(wyraża kierunek) a, in
idę do apteki/kina vado in farmacia/al cinema
(z nazwą miasta bez rodzajnika)jadę do Rzymu vado a Roma
(z nazwą kraju) in
(bez rodzajnika jeśli f )jadę do Polski/Włoch vado in Polonia/in Italia
(z rodzajnikiem jeśli m )jadę do Kanady vado nel Canada
(do osoby) da
idę do fryzjera vado dal parrucchiere
(wyraża cel) da
coś do jedzenia qualcosa da mangiare
(wyraża termin) entro
skończyć do jutra finire entro domani
cześć, do jutra! , ciao, a domani!
(aż do miejsca/chwili) fino a
dojechać do centrum andare fino al centro
pracować do szóstej lavorare fino alle sei
do kiedy? fino a quando?
(w wyrażeniach)
raz do roku una volta l’anno
jesteś do niczego! sei un incapace
narodowość f nazionalità f
narodowości polskiej di nazionalità polacca
ambasador m ambasciatore m
ambasador Włoch w Polsce l’ambasciatore d’Italia in Polonia
przekład m traduzione f
przekład z polskiego na włoski traduzione dal polacco in italiano
przełożyć, przekładać v
spostare (coś z miejsca na miejsce – qc da un posto all’altro)
rimandare, rinviare (spotkanie – un appuntamento)
tradurre (tekst – un testo)
przełożyć/kładać z polskiego na włoski tradurre dal polacco in italiano
słownik m dizionario m
słownik polsko-włoski vocabolario polacco-italiano
tłumaczyć v
tradurre
tłumaczyć z (języka) polskiego na włoski tradurre dal polacco in italiano
tłumaczyć dosłownie tradurre alla lettera
(wyjaśniać) chiarire (coś komuś – qc a qu)
(usprawiedliwiać) giustificare (czyjeś zachowanie – il comportamento di qu)
, tłumaczyć się giustificarsi
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich