okres
Słownik polsko-włoski PWN
okres m periodo m, epoca f
okres próbny (w pracy) periodo di prova, tirocinio m
pot mieć okres avere le mestruazioni
stresujący adj stessante
stresujący okres un periodo di stress
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich