wydarzenie

Słownik polsko-rosyjski PWN

wydarzenie событие
znaczenie значение
coś o jakimś znaczeniu како-го-н. значения
wydarzenie o światowym znaczeniu событие мирового значения
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich